Sisusta unelmasi

Tervetuloa! Tämä sivusto käsittelee rakenne- ja sisustussuunnittelua pääpiirteittäin. Jokainen julkinen ja yksityinen tila on sisustettu jollain tavoin, vaikka sisustukseen ei olisikaan kiinnitetty erikseen huomiota.

Kodin ilmettä on helppo päivittää ja virkistää pienilläkin muutoksilla. Toisinaan on paikallaan remontoida laajamittaisemmin ja samalla panostaa aiempaa enemmän tilan käytännöllisyyteen ja viihtyvyyteen. Toimivat, käyttäjäänsä ja tarkoitustaan palvelevat tilat syntyvät, kun huomioidaan muutamia perusasioita.

Tee-se-itse-sisustajalle

Kodin sisustaminen saattaa tuntua joskus vaikealta tehtävältä, johon kaivataan ammattilaisen apua. Vanhan sisustuksen uusiminen, tai kokonaan uuden tilan sisustaminen voidaan kokea myös hintaviksi projekteiksi. Näin toki saattaa olla, mutta melko tarkat suunnitelmat, riittävän löyhät, mutta tarpeeksi tiukat laskelmat sekä hintavertailu laskevat kuluja. Hyvä pohjatyö auttaa sisustusprojektin onnistumisessa, joskin sekä budjettiin että suunnitelmiin on hyvä jättää jonkin verran marginaalia.

Kaikessa suunnittelussa on hyödyksi asennoitua siten, että tiedostaa suunnitelmien saattavan muuttua. Toteutusaikataulun kanssa kannattaa olla niin ikään armollinen, sillä viivytyksiin on syytä varautua. Projektijohtaminen rauhallisin mielin onkin sisustamisen kannalta toimiva malli. Projektit elävät ja niiden kanssa pystyy elämään, lopputulos kyllä onnistuu hyvällä valmistautumisella ja positiivisella asennoitumisella. Luota itseesi sisustajana, ainakin omassa kodissasi. Itsellesi sisustaessasi olet asiantuntija!

Julkisen tilan suunnittelu

Julkisia tiloja suunnitellessa lähtökohtana on pidettävä tilan käyttötarkoitusta. Tilan käyttäjät ja tiloihin kohdistuvat viranomaisvaatimukset asettavat sisustuksen reunaehdot. Kustannustehokkuus ja käytännöllisyys ovat sisustusmateriaalien ja kalusteiden valinnassa olennaisia. Julkisissa tiloissa väreillä, opasteilla, mainoksilla ja taiteella on merkittäviä tehtäviä. Niillä turvataan, opastetaan, tiedotetaan ja tehdään tilat viihtyisiksi.

Tiede sisustajan apuna

Tieteen ja teknologian kehittyminen takaavat entistä turvallisempia ja miellyttävämpiä sisustusratkaisuja. Sisäilman laatu on merkittävä tekijä tilan käyttäjän hyvinvoinnin kannalta. Tarkat laatu- ja turvallisuusmääräykset tekevät käytettävissä olevista materiaaleista entistä luotettavampia. Myös tilojen äänieristämiseen on tarvittaessa hyvä kiinnittää huomiota. Äänieristyksen toteuttamiseen on kehitetty moniin eri tiloihin soveltuvia ratkaisumalleja.

Omavaraisuuskin näkyy nykysuunnittelussa entistä enemmän sisäkasvihuoneiden muodossa ja aurinkoenergiaa hyödyntävien laitteiden käytössä. Rakentamisen ja sisustamisen ajattoman trendin mukaisesti panostetaan kestävään kehitykseen eettisistä ja ekologisista lähtökohdista luontoa ja elämää arvostaen.