Julkisten tilojen suunnittelu ja sisustaminen

Lähes kaikki yksityiskotien ulkopuolelle sijoittuva tila on ainakin jossain määrin julkista. Julkisten tilojen pohjaratkaisut ja käyttötarkoitukset eroavat toisistaan suuresti, mutta kaikessa suunnittelussa ja myös sisustamisessa tulee huomioida perusasiat. Kun toimitaan niiden pohjalta, on tuloksena looginen ja toimiva tila, jonka käyttäjien toimintaa voidaan tarvittaessa myös ohjata sisustuksen keinoin. Samat perusasiat pätevät niin sisä- kuin ulkotilojen suunnittelussa.

Rakenne ja tarkoitus määrittävät tilan käytön

Rakenteelliset seikat on huomioitava tilan käyttöä suunniteltaessa. Vaikka tila on usein muunneltavissa remontoimalla ja sisustamalla, tilan rakenteisiin on kallista ja toisinaan myös mahdotonta puuttua. Julkisten tilojen on sovelluttava myös liikuntarajoitteisille sekä esimerkiksi näkövammaisille, joten tila kannattaa suunnitella mahdollisimman esteettömäksi.

Tilan turvallisuus

Palo- ja turvallisuusmääräykset koskevat kaikkia julkisia tiloja. Tilat on suunniteltava turvallisiksi, niiden on täytettävä viranomaismääräykset ja ne on varustettava tarvittavilla opasteilla, sammutusvälineillä ja -järjestelmillä. Pinta- ja sisustusmateriaalien tulee olla mahdollisimman paloturvallisia, helppohoitoisia, eivätkä ne saa sisältää tarpeettomia allergisoivia tai myrkyllisiä aineita. Lattiamateriaaliin ja mattoihin on syytä kiinnittää huomiota, jotta liukastumiset ehkäistään. Rakenteiden ja kalusteiden on hyvä olla mahdollisimman kestäviä turvallisuuden ja käyttöiän parantamiseksi. Tilan siistimisen tulisi olla helppoa.

Tilan tulee palvella käyttäjiään

Tilat on tarkoitettu käyttäjilleen, joten niiden on oltava käyttäjäystävällisiä. Olisi toivottavaa, että esimerkiksi kauppaketjut ja yksityisliikkeiden omistajat asettaisivat asiakkaansa myyntitavoitteiden edelle, sillä tyytyväinen asiakas palaa, mutta tilaankin tyytymätön saattaa valita toisen paikan. Helppokulkuisuus lisää jokaisen tilan käyttömukavuutta. Työtilojen suhteen olisi hyvä, että työpisteen käyttäjät voisivat tarvittaessa muokata omia työpisteitään.

Tila viestii käyttäjilleen

Tila toivottaa käyttäjät tervetulleiksi, informoi, palvelee ja viihdyttää heitä, mutta myös hyvästelee käyttäjänsä siten, etteivät tilat innosta asiattomaan oleskeluun.

admin