Sisustamisen tiede

Rakentamisen ja sisustamisen historiasta kertovat kirjalliset tietolähteet ovat kiehtovia kehityskertomuksia siitä, mistä ja miten moderni arkkitehtuuri ja sisustuskäytännöt ovat lähtöisin. Myös tiede tuo oman osansa sisustamiseen. Sisustaminen ei ole pelkkää ulkokultaa, vaan sillä vaikutetaan tilan käyttäjien mielialoihin ja myös perusterveyteen. Samat perusasiat toimivat niin yksityisissä kuin julkisissa tiloissa.

Sisustus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osatekijänä

Elinympäristömme vaikuttaa yleiseen vireystasoomme, mielialoihin ja sitä kautta hyvinvointiimme. Asukkaan olotilaa voidaan parantaa varmistamalla, että asunto on toimiva, turvallinen, terveellinen ilman kosteusvaurioita ja hyvän sisäilman ansiosta, asunnon lämpötila on asukkaalle sopiva, eikä asunnossa esiinny vetoa.

Hyvä valaistus varjelee silmiämme, riittävä äänieristys palvelee koko asuinkiinteistön käyttäjiä. Joissain tapauksissa on hyvä selvittää asunnon sisäilman radon-tasot, sillä maaperästä kiinteistöihin kulkeutuva radioaktiivinen kaasu ei ole havaittavissa kuin mittauksin. Terveyteen vaikuttavan radonin pitoisuuksia on mahdollista alentaa esimerkiksi radonimurilla.

Sisustusmateriaalit

Ekologiset, puhtaista raaka-aineista mahdollisimman vähäisin kemikaalimäärin valmistetut materiaalit ovat kaikkien terveyden kannalta hyvä asia. Vielä 1800-luvulla joissain tapeteissa ja sisämaaleissa käytettiin myrkyllisiä väriaineita, jotka sisälsivät niin korkeita raskasmetallipitoisuuksia, että ne saattoivat vaikuttaa asukkaiden terveyteen.

Nykyään kodin, tai kesämökin sisustuksessa saatetaan hyödyntää esimerkiksi vanhoja trukkilavoja. Pihapiirin somistuksessa voidaan käyttää jopa vanhoja kaapelikeloja. Trukkilavat, kaapelikelat ja muu vanha, kyllästetty puuaines saattavat aiheuttaa terveysriskin, sillä puusta haihtuu ja liukenee ajan mittaan haitallisia kemikaaleja, joita kyllästeaineissa on käytetty.

Sähkömagneettinen säteily

Sähkölaitteista lähtee sähkömagneettista säteilyä, jolle altistuminen saattaa vaikuttaa haitallisesti terveyteen ainakin pitkällä aikavälillä. Matkapuhelinten käyttöön mahdollisesti liittyvistä riskeistä uutisoidaan ajoittain, mutta suhtaudumme niihin mielellään maltillisesti, tai jopa skeptisesti. Sama pätee wlan-tukiasemiin, joiden ansiosta useissa kodeissa ja julkisissa tiloissa internet toimii langattomasti.

Asiaan kannattaa suhtautua asiallisesti ja rauhallisesti. Kodin sisustuksessa voidaan vähentää sähkömagneettisen säteilyn haittoja sijoittamalla voimakkainta säteilyä aiheuttavia laitteita mahdollisimman erilleen makuutiloista. Matkapuhelimet, tietokoneet ja myös televisiovastaanottimet on hyvä sammuttaa yön ajaksi. Se lisää myös paloturvallisuutta.

Aistien tiedettä

Aistit kannattaa huomioida myös sisustaessa. Miellyttävät värit, hyvät tuoksut ja tehokas ilmanvaihto sekä esille asetetut muistoesineet lisäävät kodikkuutta.

admin